Regler for loftrum

Foreningens regler for loftrum fra 2018