Ombygninger og renoveringer

 

Andelshavere må gerne foretage forandringer i deres lejligheder, men det skal anmeldes til bestyrelsen, senest 6 uger før forandringerne vil blive udført. Se vedtægternes § 10.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er andelshavers ansvar:

 • at anmelde ændringer til bestyrelsen inden for de tidsfrister, som fremgår af foreningens vedtægter
 • at overholde den til enhver tid gældende byggelovgivning
 • at indhente alle relevante tilladelser
 • at anmelde byggesagen til kommunen
 • at arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt
 • at arbejdet udføres af autoriserede håndværkere, hvor det er påkrævet
 • at ændringer i vandledninger, afløb eller øvrige installationer ikke påvirker forhold i tilstødende lejligheder, uden at der på forhånd er indhentet skriftlig accept fra de implicerede parter. Denne slags ændringer skal desuden forelægges bestyrelsen til godkendelse 
 • at andelshavers håndværkere er bekendt med og overholder samtlige krav oplistet nedenfor 


Desuden indskærper bestyrelsen, at andelshaver og dennes håndværkere efterlever nedenstående forhold:

 • Elevatorerne må ikke anvendes til transport af byggematerialer, byggeaffald og maskiner
 • Der må ikke indrettes byggeplads, herunder opbevares/henstilles byggeaffald, materialer eller maskiner i trappeopgange, gård, portrum eller andre fællesarealer 
 • Byggeaffald er ikke storskrald og skal derfor hverken anbringes i containerne i gården eller i storskraldsrummet, men bortskaffes på anden vis. Der er heldigvis ikke langt til Vermlandsgade Genbrugsstation
 • Lukning for el/gas/vand samt arbejde på faldstammer skal koordineres med varmemesteren og varsles i god tid ved opslag i opgangen. Lukningen må desuden ikke forårsage unødig gene for de øvrige beboere og erhvervsdrivende
 • Husordenens punkter omkring støj og arbejdstider skal overholdes, og støjskabende arbejde bør varsles ved opslag 
 • Mens støjende og/eller støvende arbejde pågår, skal vinduer mod gården, samt dørene til for- og bagtrappe holdes lukkede
 • For- og bagtrappe skal løbende rengøres for byggesnavs 
 • Gadedøre må ikke efterlades åbentstående uden opsyn